Výpočet

Vložte hodnoty do dvoch žltých polí - ostatné sa dopočítajú samy.
Ak v nejakom poli údaj zmeníte, označené sa automaticky prepočítajú.
Začiarkovacím políčkom možno označiť ľubovoľné dve polia,
ktoré chcete vypočítať (spätný/reverzný výpočet).
Môžete zadávať desatinné bodky alebo desatinné čiarky.


 

a = m
b = m
u = m
O = m
P = m²
α = º
na 6 miest

Výsledok bude v rovnakých jednotkách, ktoré do polí vložíte.
Napr. ak zadávate decimetre, výsledok bude tiež v decimetroch.

Ak sa objaví chyba NaN, skontrojte, či ste zadali do poľa
korektnú hodnotu, tj. bez písmen a iných znakov.

Vzorce

    O  = 2 × (a + b) [m]
    P  = a × b [m²]
    u  = a² + b² [m]
tg α  = b / a [º]
+ ďalšie spätné vzorce: www.wikina.cz/a/Obdélník
Obdĺžnik vzorec

a … dĺžka strany a

b … dĺžka strany b

u … uhlopriečka

α … uhol

Obdĺžnik a kružnica (kruh)

Uhlopriečka (u) = priemer kružnice obdĺžnika opísanej
kratšia strana obdĺžnika (a) = priemer kružnice obdĺžnika vpísanej

Ďalšie vzorce pre výpočet kružnice opísané alebo vpísanej, nájdete na stránke, ktorá sa venuje on-line výpočtu kruhu, alebo v encyklopédii Wikina pod heslem Kruh.

Rovnako v encyklopédii Wikina pod heslom Obdĺžnik môžu byť niekedy potrebné spätné vzorce na výpočet strany z obvodu, z dĺžky uhlopriečky alebo z plochy (obsahu) obdĺžnika.

Výpočet obdĺžnika online

Kalkulačka na prevod obvode obdĺžnika alebo výpočet plochy obdĺžnika, obsah obdĺžnika alebo vzorec obdĺžnika. Výpočet priemeru kružnice vpísanej alebo opísanej z obvodu obdĺžnika, plocha z obvodu. Výpočet obvodu obdĺžnika online. Vzorček na výpočet obdĺžnika.

Obdĺžnik výpočet

Odkazy

Ako zrátať ...

Tučne zvýraznené obrazce a telesá sú už funkčné. Ostatné obsahujú len vzorce.

Mohlo by vás zaujímať